֧اڧ ѧҧ ֧ڧ ݧ ߧ֧է֧ݧ
֧اڧ ѧҧ ֧ڧ ݧ ߧ֧է֧ݧ


ӧѧاѧ֧ާ ܧݧڧ֧ߧ
֧ڧ ݧ ߧ֧է֧ݧ ֧اڧ ѧҧ ҧէ֧ ߧڧا֧ݧ֧էڧ.

1 ާѧ (.),2 ާѧ (ӧ) ӧݧ ҧߧާ ѧҧڧާ էߧާ.
6 ާѧ ѧӧ ҧէ ӧէѧӧѧ ݧܧ ߧܧ, ܧ ҧߧ ѧҧѧ ҧҧѧ.

ܧѧѧ֧ ܧ ݧѧ ӧӧ٧, ҧէ֧ ߧڧا֧ݧ֧էڧ.

26 ѧ֧ݧ () ? 2 ާѧ (ӧ) ܧڧ
ݧѧ 10 ާѧ ()
ӧӧ٧ 13 ާѧ ()

8 ާѧ () ܧڧ
ݧѧ ѧ ҧߧ
ӧӧ٧ 13 ާѧ ҧҧ ߧܧ ֧է֧ݧ֧ߧߧާ էߧާ 16 ާѧ ()

اѧݧۧ ҧѧڧ ѧ ӧߧڧާѧߧڧ.

ܧѧݧ֧ߧէѧ ӧէߧ ާڧ ٧է֧